Sołtys- Łuszcz Czesława

W Radzie Sołeckiej pracować będą:

  • Pezdek Stanisław,

  • Chrabąszcz Michał,

  • Frankowska Jadwiga,

  • Głód Jan,

  • Giera Jan,

  • Głód Grażyna,

  • Cieśla Leokadia,

  • Chrabąszcz Mieczysław.