22 maja - Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt, obchodzony 22 maja, ustanowiony przez Klub Gaja co roku akcentuje uchwalenie przez  Sejm RP (w 1997 r.) Ustawy o ochronie zwierząt. Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało 600 tysięcy osób. Była to największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce.

Art. 1, ust. 1 tej ustawy mówi: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Ustawa ta zobowiązuje także organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

Już od prawie 20. lat hasło „Zwierzę nie jest rzeczą” towarzyszy akcjom i działaniom związanym z ochroną zwierząt, prowadzonym nie tylko przez Klub Gaja. Wokół tematyki zwierząt i ich ochrony ciągle coś się dzieje – nad prawami zwierząt trzeba czuwać i ciągle je ulepszać by zwierzęta były chronione w jak największym stopniu - mówi Katarzyna Chałas z Klubu Gaja, koordynatorka akcji. Katarzyna Chałas zwraca uwagę również na to, że polskie prawo „określa dobrostan zwierząt i warunki, w jakich mają przebywać: rozmiary wybiegu, sposób karmienia, czy transportu, ale nie bierze pod uwagę potrzeb psychospołecznych zwierząt. Często patrzymy na nie jako maszyny do produkcji czegoś. Nie bierzemy pod uwagę, że tak samo mają młode, którymi chciałyby się opiekować, mają sympatie i antypatie tak jak człowiek. Bez możliwości normalnego funkcjonowania, nie mogą realizować swoich potrzeb życiowych”.

Zwierzęta są nieodzownym elementem przestrzeni, w której przyszło nam żyć. Szacunek i zrozumienie, wyrozumiałość i poszanowanie, to cechy jakimi powinniśmy je obdarzać nie tylko w dniu ich święta, ale na co dzień.