Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2023


Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016–2026

UCHWAŁA NR XX/165/20 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016–2026

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023

W dniu 10 lutego 2017 r. ogłoszono, obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 ? 2023.

Informacja podsumowująca przebieg ankietyzacji w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023

W dniu 10 lutego 2017 r., jako element konsultacji społecznych projektu Gminnego Projektu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 ? 2023, w celu poznania opinii zamieszczono ankietę konsultacyjną w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.szczucin.pl/, zakładka: ?Gminny Program Rewitalizacji? oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin.
Otwarte spotkanie konsultacyjne interesariuszy w ramach konsultacji społecznych

Otwarte spotkanie konsultacyjne interesariuszy w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczucin

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.,

przedłuża konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczucin do dnia 09.01.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza na spotkanie otwarte dla interesariuszy rewitalizacji

w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczucin, które odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (sala narad), ul. Wolności 3, Szczucin.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczucin z dnia 15 listopada 2016 r.

Rewitalizacja Gminy Szczucin

Gmina Szczucin przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR), który ma umożliwić przeprowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji. Podstawą prawną opracowania dokumentu jest ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.