Szczucin

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie informuje że w związku z modernizacją centrali telefonicznej aktualne numery kontaktowe Ośrodka Zdrowia w Szczucinie to:146436236,14 690 80 58,697 828 934

Foto - wydarzenia
 
Głosowanie internetowe w BO Małopolska – bezpieczne i anonimowe
Wywóz Odpadów Komunalnych i segregownych oraz wielkogabarytowych

Informujemy, że wywóz nieczystości stałych ( śmieci ) w miesiącach LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2016r.  odbywał się będzie w następujące dni : harmonogram do pobrania

2016-02-24
Finał konkursu "Nie bądź dzik - chroń przyrodę"

W dniu 9 czerwca 2016 roku na terenie Domku Myśliwskiego w Smęgorzowie odbył się finał projektu z zakresu edukacji ekologicznej, pn. „Nie bądź dzik – chroń przyrodę" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie jak największego grona uczniów do zaznajomienia się z tematem ochrony dzikich zwierząt w powiecie dąbrowskim ze szczególnym uwzględnieniem roli lokalnych kół łowieckich w tym procesie.

Inicjatywa została skierowana do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i polegał na organizacji konkursu ekologicznego oraz finału składającego się z wystawy pokonkursowej oraz warsztatów ekologicznych.
czytaj więcej

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Badanie realizowane jest przy pomocy ankieterów statystycznych ,którzy  w tych dniach odwiedzą wylosowane gospodarstwa rolne z obszaru wojewodztwa małopolskiego.Każdy ankieter posiada legitymację służbową ,upoważnienie do przeprowadzenia badań oraz wyposażony jest w tablet.Tożsamość osób wykonujących pracę ankieterów potwierdzić można na specjalnej Infolinie Statystycznej pod numerem 22 279 99 99.
Infolinia będzie czynna w dniach 1 czerwca -29 lipca br. w godz. 8:00 -20:00.

 
 
 
 
 
 
Startuje okienko transferowe ZUS-OFE

Uwaga! Już 1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego. Do końca lipca można decydować czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE.
Od decyzji osób ubezpieczonych w II filarze zależy los składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostała cześć składki emerytalnej, czyli 16,6 proc. trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym (12,22 proc.) i subkoncie (4,38 proc.). Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 lipca 2016 r. każdy kto jest uczestnikiem drugiego filara może zdecydować, że wskazane 2,92 proc. składki trafi na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub do wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Osoby, które nie będą zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu poprzedniego okienka, nie muszą składać żadnych deklaracji.
czytaj więcej

Informacja dotycząca zasad kryteriów i harmonogramu przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

"Informacja dotycząca zasad kryteriów i harmonogramu przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Szczucin w roku szkolnym 2016/2017"
zał nr 1 - Kryteria naboru
zał nr 2 - Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach.

Informuję, że w ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin konsultacjach społecznych w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach w okresie od 25 lutego 2016 r do 7 marca 2016 r :
1. drogą elektroniczną nie wpłynął żaden wniosek/uwaga/zastrzeżenia od mieszkańców gminy Szczucin dotyczący przedmiotu konsultacji,
2. na drukach złożonych do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Szczucin wpłynęło 15 wniosków/uwag/zastrzeżeń  mieszkańców gminy Szczucin– wszystkie przeciwko połączeniu Przedszkola w Borkach z Zespołem Szkół w Borkach.

mgr Janusz Ryś – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Szczucinie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Medycznych w Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
2016-03-25
TURNUSY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 r

Urząd Miasta I Gminy w Szczucinie informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w 2016 roku. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. więcej informacji na stronie : http://tarnow.wku.wp.mil.pl/pl/4135.html

Informacja dotycząca zasad kryteriów i harmonogramu przyjęć do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczucin w roku szkolnym 2016/2017
Wybory Sołtysa wsi Świdrówka

W dniu 4 marca 2016 roku odbyły się wybory Sołtysa wsi Świdrówka. Mieszkańcy, wyjątkowo licznie zebrani w budynku Świetlicy w Świdrówce poprzez tajne głosowanie wybrali sołtysa swojej wsi. Sołtysem wsi Świdrówka wybrany został Pan Piotr Bielaszka.
 Zebranie otworzyła i prowadziła Pani Agnieszka Beker, Przewodnicząca Rady Miejskiej. Ponadto w zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Pan Andrzej Gorzkowicz. Burmistrz przedstawił najważniejsze działania, w szczególności dotyczące mieszkańców Świdrówki oraz odpowiadał na zadawane pytania. Gratulując wyboru życzył Sołtysowi sukcesów i dobrej współpracy z samorządem gminnym.


Bezpłatne zajęcia prowadzone przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w II kwartale 2016 r

Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.
Zajęcia zwykle rozpoczynają się o 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro.  Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 135, I piętro, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on–line na www.wup-krakow.pl.

W załączeniu tematy i terminy planowanych warsztatów.

Harmonogramy ma miesiąc : kwiecień,maj,czerwiec


Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!

W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

W 2016 odbędą się dwie edycje – właśnie ta wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć 25 tys. zł. – Wystarczy rzut oka na nowy formularz wniosku, żeby zrozumieć, co liczy się w naszym konkursie. Pytamy o cele, o możliwości ewaluacji projektu, o oczekiwaną zmianę społeczną. Zależy nam na tym, aby promować mądre podeście do inicjatyw społecznych, dokładnie takie, jakie prezentują wspaniałe organizacje, które wspieramy na całym świecie – zaznacza Marta Schmude-Olczak.

Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca. Wnioskodawcą może być np. organizacja społeczna lub spółdzielnia. – Bardzo zależy nam na tym, by pokazywać jakie znaczenie w inicjatywach społecznych ma podejście systemowe, strukturalne, nastawione na budowanie trwałych mechanizmów zmiany. Liczymy właśnie na takie wnioski – zaprasza do Konkursu Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

Co należy zrobić, by podjąć walkę o pieniądze? Po pierwsze dokładnie przeczytać regulamin, który czeka pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl
w zakładce „wsparcie” (kliknij i zjedź na sam dół). Po drugie wypełnić formularz, który jest dostępny w tym samym miejscu. Po trzecie złożyć go drogą mailową lub pocztą zgodnie z zasadami w regulaminie.

Kulczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. – Działamy tak, by poruszona przez nas pierwsza kostka domina poruszała kolejne. Na co dzień doskonalimy procedury efektywnego biznesu. W sferze działań pozarządowych właśnie one mogą stać się podstawą tworzenia skutecznych strategii przedsięwzięć społecznych. Tak rozumiemy prawdziwe znaczenie odpowiedzialnego biznesu – wyjaśnia Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.

źródło :news@wirtualnynewsroom.pl
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie działając na podstawie art. 11 a ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /t.j. Dz.U. z 2013.856 z p.zm./ zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2016r.’’
 
Opinie oraz uwagi o programie można składać:

na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (sekretariat) w godzinach pracy tut. urzędu
korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczucin   
ul. Wolności 3, 33 – 230 Szczucin
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@umigszczucin.pl
faksem na nr 014 643-64-90
 
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cyt. powyżej ustawy podmioty, o których mowa w art  11a ust. 7 wydają opinię o projekcie programu w terminie 21 dni od dnia jego ogłoszenia.
Niewydanie opinii w ustawowym terminie uznaje się za akceptację programu.
Opracowanie programu zabezpieczenia odpadów azbestowych na drogach – 2015

Realizując postanowienia  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” Gmina Szczucin wykonała w roku bieżącym Projekt pn.: „Opracowanie programu zabezpieczenia odpadów azbestowych na drogach - 2015”. Projekt stanowi kontynuację opracowanego, w latach 2001 – 2002 „Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin”, a dotyczy zabezpieczenia odcinków dróg zbudowanych m. in.  z odpadów zawierających azbest, o łącznej długości 4,993  km. Zakres Projektu objął następujące prace:
- inwentaryzację miejsc występowania odpadów azbestowych na drogach.
- wykonanie materiałów przedprojektowych dotyczących miejsc występowania odpadów azbestowych na drogach.
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej unieszkodliwiania odpadów azbestowych na drogach wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
- wykonanie przedmiarów robót.
- wykonanie kosztorysów inwestorskich

Wartość wykonanej dokumentacji zamknęła się w kwocie 64.853,09 zł, z czego kwota 64.800,00 zł stanowi dotację, uzyskaną przez Gminę w „Konkursie Azbest – 2015” organizowanym i finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki.

Ankieta

Złożenie wypełnionej ankiety ma na celu dokonanie inwentaryzacji  źródeł ciepła oraz ewentualnego uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Szczucin. Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie  ul. Wolności 3 lub u sołtysów. Termin złożenia ankiety do 15 października 2015 roku.

Kamera online -Widok na płytę "Rynku" Miasta Szczucin
Archiwum

Link do danych zawartych na stronie archiwum www.szczucin.pl

 
Urząd Miasta i Gminy  ul.Wolności 3,  33-230 Szczucin,  tel.146436278,  fax.146436490
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego