Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dąbrowskim

Według stanu na 31 października 2017 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej było zarejestrowanych 2673 osób bezrobotnych. Jest to najniższy stan od początku rejestracji bezrobotnych czyli od 1990 r. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych spadła o 502 osoby.

Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowią długotrwale bezrobotni, czyli pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (1588 osób czyli 59,4% ogółu bezrobotnych).

Powiatowy Urząd Pracy aktywizuje w pierwszej kolejności osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zalicza się m. in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 30 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia.

Stopa bezrobocia

11,6% - tyle wynosiła stopa bezrobocia w powiecie dąbrowskim na 31 października br. Na koniec października 2016 r. wynosiła 13,6%. W ciągu 12 miesięcy stopa bezrobocia obniżyła się o 2 punkty procentowe. Mimo poprawy, powiat dąbrowski ma nadal najwyższą stopę bezrobocia w województwie małopolskim. Średnia stopa dla województwa wynosiła 5,3% a dla kraju 6,6%.

Opracował:
mgr inż. Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej