Klub Seniora w Szczucinie

Gmina Szczucin skorzystała z możliwości jakie daje Wieloletni Program Senior Plus uruchomiony przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Program ten skierowany jest  do samorządów chcących tworzyć na swoim terenie domy dziennego pobytu lub kluby dla seniorów.

 

W listopadzie zakończyły się prace remontowe w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń na Klub „Senior +” w budynku gminnym położonym przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczucinie”.

Aktualnie trwają prace związane z doposażeniem klubu w meble i niezbędny sprzęt.

Klub Seniora będzie miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę.