Kolejny sukces matematyczny!

Miło nam poinformować, że uczennica klasy IVd Marysia Tabor wzięła udział w drugim etapie konkursu matematycznego „Matematyczne Preteksty”. Konkurs Matematyczne Preteksty to ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji. Konkurs ten jest inny niż większość dotychczas zainicjowanych i funkcjonujących konkursów matematycznych czy olimpiad. Konkurs uczy dostrzegania matematyki również poza lekcjami oraz kształci nieszablonowe myślenie matematyczne, czyli to, z czym uczniowie miewają największe problemy. Nieformalny, "literacki" styl tekstów i zadań obniża lęk przed matematyką u tych, którym słowo "matematyka" do tej pory nie kojarzyło się miło. W rzeczywisty sposób wspiera uczniów ze słabszymi ocenami szkolnymi, poprzez specjalny system punktacji "wsparcie na starcie". Daje więc rzeczywiście każdemu szansę na aktywność matematyczną.