Konsultacje w sprawie rozwiązywania problemów społecznych.

W czwartek  1 marca w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin  odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne na temat problemów społecznych występujących na terenie Gminy Szczucin. Tym razem głównym tematem konsultacji był problem samobójstw wśród młodzieży. 
Otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, który powitał zaproszonych gości oraz przedstawił agendę spotkania.
Pierwszym prelegentem był profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, doktor habilitowany socjologii Eugeniusz Moczuk. Zatrudniony w Katedrze Nauk Humanistycznych, na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Wystąpienie Pana profesora było teoretycznym wprowadzeniem do problematyki suicydologii. 
W swojej prezentacji profesor podział się z uczestnikami spotkania wiedzą i doświadczeniem dotyczącym „Zachowań samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży”. 
Kolejnym z prelegentów była mł.asp. Agata Bulwa policjant z zespołu wykroczeń nieletnich i patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W swojej prezentacji Pani aspirant omówiła m.in. powiązania samobójstw nastolatków z zagrożeniami płynącymi z sieci, formy cyberprzemocy, odpowiedzialność prawną za zachowania cyberprzemocowe jak również przedstawiła dane statystyczne dotyczące samobójstw wśród nieletnich. 
Ostatnim z prelegentów był kom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Prezentacja Pana naczelnika pt. ”Może i Ty kiedyś będziesz przechodził przez most, na którym będzie stał jakiś człowiek zmagając się z decyzją...” była bardzo wzruszająca i skłaniająca do refleksji. 
Po wystąpieniach prelegentów nastąpiła dyskusja między wszystkimi uczestnikami dotycząca omawianego problemu. 
Temat samobójstw nie należy do łatwych, wiele kwestii pozostaje nadal bez odpowiedzi, jednak interdyscyplinarna wymiana doświadczeń, która była intencją organizatorów i która miała miejsce pomiędzy uczestnikami konsultacji, daje nadzieję na dalszą dyskusję poświęconą profilaktyce samobójstw.