Konsultacje w sprawie rozwiązywania problemów społecznych.

W czwartek  25 stycznia w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin  odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat problemów społecznych występujących na terenie Gminy Szczucin.

Otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, który wprowadził wszystkich zgromadzonych w problematykę zagrożeń społecznych.

W trakcie konsultacji omówione zostały najbardziej nurtujące problemy społeczne występujące na terenie Naszej Gminy oraz możliwości ich rozwiązywania, oceniono mocne i słabe strony, a także nakreślono plany i kierunki pracy w kolejnych etapach.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, Organizacji Pozarządowych, Służb Mundurowych, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Szczucin.

Kolejne spotkanie konsultacyjne planowane jest 1 marca 2018 roku o godzinie 8:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin