Sołtys - Szymura Joanna

W Radzie Sołeckiej pracować będą:

  • Piekielniak Sławomir,

  • Urban Jarosław,

  • Kołodziej Anna

  • Kilian Andrzej.