Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie dąbrowskim

Od stycznia 2017 r., dzięki działaniom władz Powiatu Dąbrowskiego już po raz drugi mieszkańcy mogą korzystać z darmowych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Szczucinie.

Pomoc prawna, świadczona przez prawników pozostaje szczególnie atrakcyjna, gdyż obejmuje swym zakresem niemal wszystkie dziedziny prawa z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności), z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Szczegółowo sposób oraz zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym w tym informacje od dokumentach jakie należy przedłożyć celem uzyskania porady można znaleźć m.in na stronach internetowych Powiatu Dąbrowskiego lub Nieodpłatna Pomoc Prawna Powiat Dąbrowski bądź adwokat Kraków .

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Dąbrowskim pozostają zorganizowane zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 (Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.
 2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 (budynek byłego „Hotelu pielęgniarek"):
 • do 30.06.2017 r.:
  poniedziałek-wtorek:9.00-13.00;
  środa-piątek:8.00-12.00;
 • od 1.07.2017 r. do 31.08.2017 r.:
  poniedziałek-wtorek:8.00-12.00;
  środa-piątek: 14.00-18.00;
 • od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.:
  poniedziałek-wtorek:8.00-12.00;
  środa-piątek: 9.00-13.00.

Z wyżej wskazanej pomocy może skorzystać osoba spełniająca jedno z poniższych kryteriów:

 1. która nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,
 2. która jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
 3. która posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posia-dające na wychowaniu minimum troje dzieci,
 4. która posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,
 5. która znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, kata-strofy naturalnej lub zagrożenia.

Bardzo szeroką kategorią osób uprawnionych pozostają osoby które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w Ustawie o pomocy społecznej.

Skorzystanie z darmowej pomocy prawnej nie wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu.

Źródło: http://powiatdabrowski.pl