ZARZĄDZENIE NR 0050.2.52.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczucin.Data publikacji: 23.08.2016
Przekazał do publikacji: Jacek Czapla
Zatwierdził: Andrzej Gorzkowicz
Opublikował: Daniel Puła