-Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn.Opracowanie projektu na remont i modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zabrniu, gmina Szczucin
-Załączniki w formie edytowalnej


Szczucin dnia 09 sierpnia 2016 r.
Przekazał do publikacji : Krzysztof Gadziała
Opublikował : Daniel Puła

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn."Opracowanie projektu na remont i modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zabrniu, gmina Szczucin"


- Treść ogłoszenia do pobraniaSzczucin dnia 13.09. 2016 r.
Przekazał do publikacji : Krzysztof Gadziała
Opublikował : Daniel Puła