Ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania na kocioł zasilany ekogroszkiem.

Ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania na kocioł zasilany ekogroszkiem.


28 września 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Stanowi to kolejny etap w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce.
Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Programu ochrony powietrza od 1 stycznia 2021 roku wycofane zostają dotacje do kotłów węglowych. Województwo małopolskie jako pierwsze zdecydowało się na taki krok. Nowe regulacje nie dotyczą jednak projektów w trakcie realizacji. Na terenie Gminy Szczucin realizowany jest projekt p. n. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”. Jest to zatem ostatnia szansa, żeby skorzystać z dofinansowania na kocioł zasilany węglem typu ekogroszek. W trwającym programie można także uzyskać dofinansowanie na kocioł zgazowujący drewno oraz zasilany pelletem. Maksymalne dofinansowanie wynosi 9 000 zł.
Lista kotłów spełniających wymagania programu „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” dostępna jest pod adresem internetowym
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Ze względu na złożony charakter projektu, konieczność zlecenia i wykonania ocen energetycznych osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowanie na nowoczesny kocioł węglowy proszone są o niezwłoczne złożenie uzupełnionej ankiety (ankieta do pobrania tutaj) na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 644 31 19 – Ewelina Ryńska.
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego dostępny jest pod adresem internetowym
https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2020/10/POP2020_Program.pdf