PKW - zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych!

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Szczucin przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin w godzinach pracy urzędu. Osoby zgłaszające kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem lub po przyjściu do siedziby o użycie dzwonka celem zawiadomienia pracownika Dziennika podawczego, który udzieli pomocy w zrealizowaniu zgłoszenia.

 

W sprawie zgłoszeń informację można uzyskać pod nr tel. 14 643 62 -78 wew. 130

lub 14 644-31 30 lub mailowo na adres ; sekretariat@umigszczucin.pl.

 

Pismo PKW: ZPOW-571-32/20 - Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych