Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego  ?Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień?

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego

 „Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień”

 

         W dniu 8 maja w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie podsumowujące Gminny Konkurs Literacki i Plastycznypt. „Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień”.  Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Celem konkursu była edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą zarówno jeśli chodzi o interpretację tematu, jak i różnorodność technik plastycznych.

         Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III,  klasy IV- VI oraz gimnazja. Wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali nagrody książkowe z rąk Burmistrza Szczucina - Andrzeja Gorzkowicza. Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminy przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

 Ze względu na dużą pomysłowość  i wrażliwość, a także na zróżnicowanie technik, jury postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia. Prace ocenione przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydane w formie gazetki. Przekazano je  laureatom a także wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz bibliotekom szkolnym w celach edukacyjnych.

 

            Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, gratulujemy pięknych prac

i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

                                                                           Pełnomocnik ds. Uzależnień

                                                                         Renata Chrabąszcz

 

 

     Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii Szkół Podstawowych: klasy 1-3

 

I miejsce Norbert Topór kl. I – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniowie 

II miejsce Piotr Łachut kl. III a – Placówka Wsparcia Dziennego w Szczucinie 

III miejsce Krzysztof Szymura kl. III – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupcu

 

Wyróżnienia:

1. Filip Baran kl. III d – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

2. Natalia Chmura kl. I a – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

3. Bartosz Chrabąszcz kl. I a – Szkoła Podstawowa w Szczucinie  

4. Emilia Chudy kl. II d –  Szkoła Podstawowa w Szczucinie

5. Kordian Dudek kl. I b – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

6. Oskar Dziedzic kl. I – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce

7. Gabriela Gądek kl. II c – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

8. Konrad Kołton kl. II – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniowie

9. Antoni Kuc kl. I  –   Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce

10. Eliza Kupiec kl. I c – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

11. Aleksandra Łachut kl. I b – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

12. Maria Mietelska kl. I b – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

13. Dawid Piekielniak kl. I a – Szkoła Podstawowa w Szczucinie  

14. Patrycja Podosek kl. I b – Szkoła Podstawowa w Szczucinie 

15. Szymon Sznajder kl. III d – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

16. Piotr Toczek kl. II c – Placówka Wsparcia Dziennego w Szczucinie

17. Karolina Żuchowicz kl. III – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniowie

18. Amelia Zięba kl. III – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

 

Laureaci Konkursu Plastycznego w kategorii Szkół Podstawowych: klasy 4-6

 

I miejsce Paweł Szymura kl. V – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupcu

II miejsce Klaudia Misiaszek kl. IV b – Szkoła Podstawowa w Szczucinie  

III miejsce Bartosz Zięba kl. IV  c – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

 

Wyróżnienia:

1. Ewelina Bogdan kl. V b – Szkoła Podstawowa w Szczucinie 

2. Lidia Bzduła kl VI – Szkoła Podstawowa w Borkach

3. Zofia Czaja kl. VI b –  Szkoła Podstawowa w Szczucinie 

4. Elżbieta Jagła kl. V – Szkoła Podstawowa w Skrzynce

5. Natalia Łachut kl. IV b – Szkoła Podstawowa w Szczucinie  

6. Krystian Nowak kl IV b – Placówka Wsparcia Dziennego w Szczucinie

7. Zuzanna Stelmach kl. V a – Szkoła Podstawowa w Szczucinie  

8. Anna Urbanik kl. IV – Szkoła Podstawowa w Borkach

9. Martyna Urbanik  kl. V – Szkoła Podstawowa w Borkach

10. Kinga Urbaś kl VI  – Szkoła Podstawowa w Borkach

11. Dominika Wilk kl. V – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupcu

 

        Laureaci Konkursu Literackiego w kategorii Szkół Gimnazjalnych

 

 

I miejsce Faustyna Cichoń kl. I b – Gimnazjum w Szczucinie

II miejsce Karolina Sołtys kl. II a – Gimnazjum w Borkach

III miejsce Paulina Jarosz kl. II b – Gimnazjum w Szczucinie

 

Wyróżnienia:

1. Kinga Bielaszka kl. I b – Gimnazjum w Szczucinie

2. Małgorzata Duda kl. I b – Gimnazjum w Szczucinie

3. Weronika Karaś kl. I b – Gimnazjum w Szczucinie

4. Paweł Łachut kl. I b –  Gimnazjum w Szczucinie

5. Klaudia Rój – Gimnazjum w Borkach

6. Maria Sołtys kl. II a – Gimnazjum w Borkach

7. Anna Stochlińska kl. I a – Gimnazjum w Borkach

8. Anna Szlązak kl. I b – Gimnazjum w Borkach

9. Karolina Pisarczyk – Gimnazjum w Borkach

10. Krystyna Babiec – kl. III a Gimnazjum w Szczucinie