?Porozmawiajmy o bezpieczeństwie ? możesz mieć na nie wpływ?

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w debacie społecznej organizowanej w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 11.00., która będzie miała miejsce w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

Inauguracyjna debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” ma na celu zaprezentowanie stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Szczucin w odniesieniu do całości Powiatu, upowszechnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do diagnozy aktualnych zagrożeń społecznych najbardziej dokuczliwych dla środowiska lokalnego, promocję aplikacji „Moja Komenda” i programu „Dzielnicowy bliżej nas”, co więcej zaprezentowanie działań profilaktycznych realizowanych na podległym terenie przez Komisariat Policji w Szczucinie. Zwieńczeniem spotkania będzie wzajemna wymiana informacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ternie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.