Gmina Szczucin samorządem aktywnie zaangażowanym w Ogólnopolską Kampanię

Gmina Szczucin uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” już od 2015 roku współdziałając z Krakowską Akademią Profilaktyki.

Dzięki kampanii podajemy ważne informacje profilaktyczne rodzinom, nauczycielom, uczniom. Realizujemy działania prorodzinne. Kampania jest długoterminowa.

W działaniach uczestniczą szkoły, świetlice, SCKiB, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta i Gminy.

Do sieci działań „Postaw na rodzinę”włączamy lokalne festyny, spotkania, prelekcje, szkolne wywiadówki. Dzięki kampanii możemy wyjść do całych rodzin, nie tylko do dzieci, ale i do rodziców, dziadków, rodzeństwa.

Celem udziału w kampanii jest promowanie wartości rodzinnych. Kampania pomaga nam w podkreślaniu ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień.

Ciekawe materiały promują wspólne spędzanie wolnego czasu i dawanie dobrego przykładu. Przypominają, że siła człowieka tkwi w rodzinie, a bliższe relacje z rodzicami, rodzeństwem czy dziadkami dają nam siłę do pokonywania trudności życiowych.

Koordynatorem kampanii w Gminie Szczucin jest Pełnomocnik ds. Uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.