Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Sobota 12 maja była wielkim świętem dla wszystkich strażaków w powiecie dąbrowskim - zarówno tych zawodowych, jak i druhów i druhen działających w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Powiatowe obchody Dnia Strażaka organizowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszarda Pikula, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szczucinie Andrzeja Gorzkowicza, Księdza Kapelana Strażaków Powiatu Dąbrowskiego Zygmunta Warzechę oraz Prezesa OSP Maniów Wojciecha Korczaka.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji wszystkich strażaków z terenu Powiśla Dąbrowskiego, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej w Borkach przez Powiatowego Kapelana Straży Pożarnej ks. Zygmunta Warzechę, Proboszcza Parafii w Borkach ks. Józefa Jeziorka oraz ks. Emila Matysik.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na plac przy remizie OSP Maniów, gdzie w towarzystwie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej przy OSP Szczucin i Kompanii Honorowej Straży Powiatu Dąbrowskiego wysłuchali przemówień okolicznościowych przybyłych gości.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań, odznaczeń i awansów na ręce tych, którzy nie bacząc na własne bezpieczeństwo wyruszają na pomoc innym, gdy tylko zawyje syrena.

W obchodach uczestniczyli m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej  bryg. Krzysztof Kolarczyk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej druh Ryszard Pikul, Wice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej druh Adam Rzemiński, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szczucinie, a zarazem Burmistrz Szczucina druh Andrzej  Gorzkowicz, Prezes OSP Maniów Wojciecha Korczaka, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Witold Łopata, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker wraz z zastępcą Romanem Korczak, Radni Rady Miejskiej w Szczucinie Mariusz Chrabąszcz oraz Janusz Furgał, Radny Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Urbanik, Sołtys Maniowa Paweł Łabuz.

Przygotowane spotkanie okolicznościowe uczestników obchodów na placu zbiórki pozwoliło na wymianę cennych doświadczeń i omówienie spraw działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz umocnienie więzi społecznych wśród druhów.