Powiatowe obchody Święta Policji

Powiatowe Obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Strach odbyły się w dniu 27 lipca br. w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Tegoroczne obchody Święta Policji zbiegły się z obchodami 98-rocznicy powstania Policji Państwowej, która została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie w tym dniu.
Tradycyjnie w tym dniu zostały wręczone mianowania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na wyższe stopnie policyjne.
Burmistrz Szczucina otrzymał pamiątkową statuetkę wraz z podziękowaniami za współpracę i wspieranie wielu inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 
Warto w tym miejscu nadmienić, iż gmina Szczucin wraz z gminami Mędrzechów i Bolesław przekazały środki na monitoring dla Komisariatu Policji w Szczucinie.