Pożegnanie pracowników z okazji przejścia na emeryturę

 26 października na sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin uroczyście pożegnano odchodzące na emeryturę Panie:

- Bogusławę Szczepańską zatrudnioną w Centrum Usług Wspólnych na stanowisku główny księgowy

oraz

- Cecylię Urbanik zatrudnioną w Centrum Usług Wspólnych na stanowisku starszy księgowy.

W imieniu władz gminy i pracowników urzędu bukiet kwiatów oraz adres okolicznościowy wręczył Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Makuch. Podziękowania, życzenia, kwiaty i upominki złożyli również Kierownik Centrum Usług Wspólnych Janusz Ryś oraz Dyrektorzy Szkół.Panie z wyraźnym wzruszeniem podziękowały za życzenia i wyrazy życzliwości oraz podzieliły się miłymi wspomnieniami z okresu pracy zawodowej. Raz jeszcze dziękujemy za prace i życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym, niezwykle ważnym rozdziale życia.