W dniach 14 - 15 maja 2018 w gimnazjum w Szkole Podstawowej w Szczucinie odbył się Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjalnych. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

 Archipelag Skarbów  to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów  pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. 
Dopełnieniem programu były spotkania z rodzicami oraz Radą Pedagogiczną. W ramach tych spotkań wyjaśniano rodzicom i nauczycielom symbole programu. Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy. Nauczyciele zostali wyposażeni w konspekty do prowadzenia zajęć umacniających treści programu. Oba te spotkania mają pomóc wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów  w dalszej pracy wychowawczej.

Program łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki: 

1.         wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości,
2.         jest atrakcyjny dla młodzieży,
3.         należy do nielicznej grupy programów skutecznych.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczucinie, chciałaby, aby Archipelag Skarbów na stałe wpisał się w podejmowane przez Gminę Szczucin działania profilaktyczne. Po wakacjach planujemy jego realizację w pozostałych szkołach.

 

Pełnomocnik ds. Uzależnień

Renata Chrabąszcz