Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą Powiat Dąbrowski świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców regionu. Darmowe poradnictwo prawne utworzono w dwóch lokalizacjach na terenie powiatu:
1) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 (Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie) od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00;
2) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 (budynek byłego "Hotelu pielęgniarek") działający według następującego harmonogramu: 
- do 30.06.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 9:00 – 13:00, od środy do piątku w godzinach 8:00 – 12:00,
- od 1.07.2017 r. do 31.08.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 - 12:00, od środy do piątku w godzinach 14:00 – 18:00,
- od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 - 12.00, od środy do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.
We wskazanych lokalizacjach uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.
Pomoc świadczona przez profesjonalnych prawników obejmuje nie tylko udzielenie kompleksowej porady prawnej, lecz także pomoc w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej albo sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ze względu na fakt, że wsparcie prawników udzielane jest etapie przedsądowym, pomoc w przygotowaniu pism nie dotyczy wcześniej wszczętych postępowań sądowych, sądowo - administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.  
Szczegółowe informacje dotyczące działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, kryteriów, jakie musi spełniać osoba uprawniona oraz zasad udzielania pomocy prawnej znajdą Państwo pod adresami:
Zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Szczucin do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie