Sołtys - Małgorzata Kogut

W
Radzie Sołeckiej pracować będą:


  • Teresa Mietelska,

  • Józef Chrząszcz,

  • Józef Dudek,

  • Stanisław Kułaga.