Referaty - Szczucin

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Urząd Miasta i Gminy
 

Wykaz numerów telefonów i adresów mailowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie


www.szczucin.pl
Szczucin,ul.Wolności 3
Poczta: 33-230 Szczucin
tel. 014 643 -62-78  
fax. 014 643 64 90  

e-mail: sekretariat@umigszczucin.plSekretarz Gminy : Kazimierz Tęczar


Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków „FB”

Tel. 14 644-31-11
Kier. Anna Mosio                                                                                                                             anna.mosio@umigszczucin.pl

Podatki

Tel. 14 644-31-14
Kier. Krystyna Kosiorowska                                                                                                      
       k.kosiorowska@umigszczucin.pl

Referat Mienia Komunalnego „MK”

Tel. 14 644-31-16
Kier. Zofia Korczak                                                                                                                            zofia.korczak@umigszczucin.pl

Referat Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska „TROŚ”

Tel. 14 644-31-27
Kier. Miłosław Głód                                                                                                                           milek.glod@umigszczucin.pl

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych „IZP”

Tel. 14 644-31-07
Kier. Krzysztof Gadziała                                                                                                                     k.gadziala@umigszczucin.pl

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych „PFZ”

Tel. 14 644-31-32
Kier. Paweł Wantuch                                                                                                                         pawel.wantuch@umigszczucin.pl

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich „SOO”

Tel. 14 644-31-03
Kier. Barbara Łuszcz                                                                                                                        barbara.luszcz@umigszczucin.pl

Urząd Stanu Cywilnego „USC”

Tel. 14 644-31-06
Kier. Maria Orwat                                                                                                                          maria.orwat@umigszczucin.pl

Biuro Prawne „BP”

Tel. 14-644-31-20
Tomasz Początek                                                                                                                     tomasz.poczatek@umigszczucin.pl

Samodzielne stanowiska pracy

Inspektor d/s Kontroli „K”
Tel. 14 644-31-09
Adam Wężowicz                                                                                                                        adam.wezowicz@umigszczucin.pl

Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych „AL”
Tel. 14 644-31-34
Renata Chrabąszcz   

Pełnomocnik Burmistrza d/s ochrony informacji niejawnych i stanów nadzwyczajnych „PIN”
Tel. 14 644-31-19
Marian Wadas                                                                                                                               marian.wadas@umigszczucin.pl

Pełnomocnik Burmistrza d/s Planowania Przestrzennego „PP”
Tel. 14 644-31-15
Jan Płachta                                                                                                                                          jan.plachta@umigszczucin.pl

Pełnomocnik Burmistrza do spraw Gminnych Obiektów Sportowych  „GOS”
Tel. 14 643-64-56
Włodzimierz Soja                                                                                                                                       w.soja@umigszczucin.pl

Biuro Projektu
Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego

Tel. 14 644-31-39
Kier. Tomasz Prochazka                                                                                                      tomasz.prochazka@umigszczucin.pl

Referat Administracyjny „AD”

Tel. 14 644-31-30
Daniel Puła                                                                                                                                daniel.pula@umigszczucin.pl

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Tel. 14 644-31-30

 
Urząd Miasta i Gminy  ul.Wolności 3,  33-230 Szczucin,  tel.146436278,  fax.146436490
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego