Referaty - Szczucin

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Urząd Miasta i Gminy
 

Wykaz numerów telefonów i adresów mailowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie


www.szczucin.pl
Szczucin,ul.Wolności 3
Poczta: 33-230 Szczucin
tel. 014 643 -62-78  
fax. 014 643 64 90  

e-mail: sekretariat@umigszczucin.plSekretarz Gminy : Kazimierz Tęczar


Referat Finansowo-Budżetowy„FB”

Tel. 14 644-31-11
Kier. Anna Mosio                                                                                                                             anna.mosio@umigszczucin.pl

Podatki

Tel. 14 644-31-14

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska "GPK ”

Tel. 14 644-31-16
Kier. Zofia Korczak                                                                                                                            zofia.korczak@umigszczucin.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Tel. 14 644-31-27
Kier. Marian Wadas                                                                                                                      marian.wadas@umigszczucin.pl

Referat Promocji i Rozwoju „PR”

Tel. 14 644-31-07
Kier. Krzysztof Gadziała                                                                                                                     k.gadziala@umigszczucin.pl

Referat Obsługi Klienta „OK”

Tel. 14 644-31-03
Kier. Kazimierz Tęczar                                                                                                                      

Urząd Stanu Cywilnego „USC”

Tel. 14 644-31-06
Kier. Maria Orwat                                                                                                                          maria.orwat@umigszczucin.pl

Biuro Prawne „BP”

Tel. 14-644-31-20

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko d/s Audytu i Kontroli „AK”
Tel. 14 644-31-09
Adam Wężowicz                                                                                                                        adam.wezowicz@umigszczucin.pl

Pełnomocnik d/s Uzależnień PU
Tel. 14 644-31-34
Renata Chrabąszcz   

Biuro Projektu
Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego

Tel. 14 644-31-39
Kier. Tomasz Prochazka                                                                                                      tomasz.prochazka@umigszczucin.pl

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Tel. 14 644-31-30

 
Urząd Miasta i Gminy  ul.Wolności 3,  33-230 Szczucin,  tel.146436278,  fax.146436490
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego