W latach 1974 – 1984 r obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadził Gminny Dyrektor Szkół. Funkcję tą pełnił mgr Bronisław Adamczyk.
Od 1 września 1984 r powstał Inspektorat Oświaty i Wychowania – funkcję Inspektorów pełnili kolejno: mgr Bronisław Adamczyk, mgr Feliks Ciepichał, mgr Bronisław Podosek.
Od 1 września 1990 r szczucińską oświatę podporządkowano Kuratorium Oświaty w Tarnowie i do życia powołano Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Szczucinie na czele którego stanęła Dyrektor Pani Kazimiera Kobos.
          Od 1 września 1994 r szkoły zostały przejęte przez samorząd gminny. Obsługę ekonomiczno-finansową prowadził Referat Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Gminy w Szczucinie. Kierownikiem Referatu od jego powstania do marca 1999 r była Pani Wiesława Łabuz. Od marca do grudnia 1999 r Kierownikiem Referatu był mgr Janusz Ryś.
          Od 1 stycznia 2000 r obsługę ekonomiczno-administracyjną prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Szczucinie, który został utworzony uchwałą Rady Gminy w Szczucinie w celu wykonywania zadań Gminy Szczucin w stosunku do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli publicznych.
Rada Gminy nadała Zespołowi Regulamin-statut.
Uchwałą Zarządu Gminy nr 45/29/99 z dnia 31 grudnia 1999 r na stanowisko dyrektora został powołany mgr Janusz Ryś.