Przyznano Stypendia Burmistrza Szczucina.

18 października w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin zostały wręczone stypendia Burmistrza Szczucina. Kwota przeznaczona na stypendia to 10 000,00 zł.
Stypendia zostały przyznane przez komisję stypendialną w składzie:
1.Adam Murczek             -przedstawiciel Burmistrza -  Przewodniczący
2.Jacek Szarek                 -przedstawiciel Rady Miejskiej w Szczucinie
3.Joanna Ryk                   -Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczucinie
4.Barbara Czub                -Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach
5.Janusz Guła                  -Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrzynce
6.Genowefa Dzięgiel      - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabrniu
7.Stanisław Dąbroś          -Gminny Organizator Imprez Sportowych SZS w Szczucinie
8.Krzysztof Bryk             -Prezes UMKS „Junis” w Szczucinie
Przed wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium wszystkich zgromadzonych gości powitał Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.
Stypendia zostały przyznane dla szczególnie uzdolnionych uczniów w trzech kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne.
Stypendia naukowe Komisja przyznała:
1.  Szymon Szczęch  
2.  Kacper Jarosz  
3.   Gabriela Dudek 
4.  Kacper Beker  
5.  Kinga Dzięgiel  
6.  Wiktoria Lubacz  
7.  Żaneta Skoczylas
8.  Aleksandra Gorzkowicz  
9.  Weronika Karaś  
10.Bartłomiej Twaróg
11.Ewelina Bogdan 
12.Zofia Jarosz 
13.Anna Stochlińska 
14.Wiktoria Tomala 
Stypendia sportowe Komisja przyznała:
1.  Ewelina Bogdan 
2.  Kacper Jarosz  
3.  Aleksandra Słowik
4.  Sebastian Walas  
5.  Julia Warzecha  
6.  Emilia Szczęch 
7.  Katarzyna Dudkiewicz 
8.  Zuzanna Matuszczak 
9.  Patrycja Kołton 
10.Karolina Kosiba 
11.Bartłomiej Szarek 
Stypendia artystyczne Komisja przyznała:
1.  Szymon Szczęch 
2.  Oliwia Dziedzic 
3.  Joanna Dziedzic 
4.  Aleksandra Rustowicz  
5.  Zofia Jarosz 
6.  Anna Stochlińska 
7.  Joanna Gorczyca 
8.  Łukasz Bielaszka 
9.  Oliwia Jastrząb 
Wszyscy stypendyści poza pomocą finansową otrzymali również gromkie brawa. Jesteście naszą dumą – tymi słowami podsumowała spotkanie przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.