Sołtys -Kapel Zofia

W Radzie Sołeckiej Sołectwa Szczucin Wschód pracować będą :

 • Ewa Irla,

 • Marek Jachym,

 • Anna Krukowska,

 • Krzysztof Kupiec,

 • Maria Pietracha,

 • Wojciech Sypek

Sołtys - Andrzej Czub

W Radzie Sołeckiej Sołectwa Szczucin Zachód pracować będą:

 • Stanisław Pieróg,

 • Bernadeta Soja,

 • Jerzy Lech,

 • Jacek Wolak,

 • Alina Łuszcz,

 • Tomasz Duda