Przekazanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu.

8 stycznia 2019 roku w Słupcu odbyła się uroczystość przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Klimczaka. Był to bardzo ważny dzień nie tylko dla szkoły ale dla całej lokalnej społeczności.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Słupcu, podczas której ks. Zygmunt Warzecha poświęcił sztandar. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i okoliczni mieszkańcy.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestnicy w uroczystym pochodzie, przemaszerowali z kościoła do budynku Szkoły Podstawowej na kolejną część ceremonii. Na miejscu przybyłych gości powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Władysława Wróbel.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie Artur Puciłowski, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, Wiceprzewodniczący Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Kupiec, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Antoni Radłowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierza Koprowski, ks. Prałat Zygmunt Warzecha, dziekan Dekanatu Szczucin, ks. Ryszard Kapałka - proboszcz parafii Słupiec, ks. Józef Jeziorek – proboszcz parafii Borki, ks. Marek Kula – proboszcz parafii Delastowice.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że trudno jej sobie wyobrazić bardziej uroczysty dzień niż poświęcenie i nadanie sztandaru w pięknie odnowionej i wyremontowanej szkole i bardzo się cieszy, że może go przeżyć w gronie sympatyków i przyjaciół szkoły. Uroczystość przekazania sztandaru zbiegła się z oddaniem szkoły po termomodernizacji i generalnym remoncie. Samorząd dopełnił bardzo dużo staranności aby zapewnić godziwe warunki pracy i nauki w tej szkole – zaznaczył Burmistrz Szczucina Jan Sipior. Po wysłuchaniu przemówień rozpoczął się ceremoniał przekazania sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce Dyrektora szkoły.

Następnie Pani Dyrektor przekazała sztandar uczniom. Przyjmując go przyrzekli otaczać go czcią i dbać o to – by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej miejscowości i naszej ojczyzny.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez Panie Barbarę Czaja oraz Monikę Piasecką i wykonana przez uczniów. Młodzi artyści przedstawili życiorys i dokonania patrona szkoły Stanisława Klimczaka. Nie zabrakło podniosłych i wzruszających wierszy, pięknych piosenek oraz różnych scenek teatralnych.