Finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki w Powiecie Dąbrowskim.

W dniach 08-09.12.2018 w Szczucinie odbył się finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki. W rejonie Powiśle Dąbrowskie już po raz trzeci wolontariusze pracowali z rodzinami. 21 wolontariuszy odwiedziło w tym roku 77 rodzin. Do projektu włączyli oni 27 rodzin i wszystkie one otrzymały pomoc na łączną kwotę 88 548 zł. W przygotowanie Paczek zaangażowało się 1484 osoby czyli średnio 55 osób dla jednej rodziny. Wśród darczyńców były społeczności szkolne, przedszkolne. Pracownicy firm, jak również pojedyncze osoby. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w projekt i ogromne zaangażowanie, tylko dzięki wspólnym działaniom udało się osiągnąć zamierzony cel.

#ZmieniamyHistorię

#LubięLudzi

@SzlachetnaPaczka

 

https://www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaPowisleDabrowskie/