Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szczucinie

 

 


Zapraszenie na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Zapraszenie na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, przy ul. Wolności 3.

Terminarz sesji Rady Miejskiej w Szczucinie

Terminarz sesji Rady Miejskiej w Szczucinie znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczucin w zakładce Rada Miejska