Trening sztabowy pk. RUDAWA-17

W ramach realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych Wojsk Lądowych wydzielonych do wsparcia administracji publicznej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w ramach krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie w dniach 24-25 października 2017 r. zorganizowało trening sztabowy pk. RUDAWA-I 7. Pierwszy dzień treningu składał się prelekcji połączonej z dyskusją na temat zagrożeń powodziowych na terenie Gminy Szczucin oraz wyjazdu terenowego na wał Wiślany do miejscowości Lubasz,natomiast drugiego dnia w Krakowie odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie zarządzania kryzysowego.

W treningu wzięli udział członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Burmistrza Szczucina Andrzeja Gorzkowicza oraz Sekretarza Gminy Szczucin Kazimierza Tęczara.

Zakładanym celem niniejszego przedsięwzięcia jest przygotowanie elementów systemu zarządzania Kryzysowego Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego do realizacji zadań reagowania kryzysowego we współdziałaniu z lokalnymi władzami i służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Małopolskiego.