Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w Szczucinie

12 sierpnia Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przybył z wizytą do Szczucina.

W spotkaniu z Jarosławem Gowinem oprócz Burmistrza Szczucina Jana Sipiora udział wzięli: Radny Sejmiku Małopolskiego Stanisław Bukowiec, Radny Rady Miejskiej w Tarnowie Dawid Solak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, z‑ca Burmistrza Tomasz Bełzowski, Radni Rady Miejskiej w Szczucinie, Sołtysi oraz mieszkańcy gminy Szczucin.

Podczas spotkania zostało poruszanych wiele ważnych kwestii dla mieszkańców naszej gminy m.in. ochrony środowiska i problem azbestu, bezpieczeństwo i problemy związane z klęskami żywiołowymi oraz kwestie budowy chodników oraz ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 73 jak i przy drodze wojewódzkiej nr 982.