Wsparcie dla policji

Gmina Szczucin przekazała wsparcie finansowe dla Komisariatu Policji w Szczucinie. Podpisanie porozumienia dotyczącego wsparcia między Gminą Szczucin a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Sygnatariuszami byli Burmistrz Szczucina Jan Sipior oraz Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej młodszy inspektor Robert Dudek. Przekazane przez Gminę Szczucin wsparcie w  kwocie 8 000 złotych na Fundusz Wsparcia Policji zostanie wykorzystane na  realizację zadania pod nazwą: ,,Remont bramy wjazdowej wraz z montażem automatyki dla Komisariatu Policji w Szczucinie”.