Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego Przedszkoli i Szkół z Gminy Szczucin

26 października dyrektorzy szkół i przedszkoli spotkali się w Domu Kultury w Szczucinie, na Podsumowaniu Współzawodnictwa Kulturalnego Przedszkoli i Szkół z Gminy Szczucin za rok szkolny 2016/17 pod patronatem Burmistrza Szczucina Andrzeja Gorzkowicza. Dyplomy i nagrody wręczali: Burmistrz Andrzej Gorzkowicz, z-ca kierownika Centrum Usług Wspólnych Adam Murczek i dyrektor SCKiB Krystyna Szymańska.

Wyniki zmagań kulturalnych z przedszkoli:

I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" i Przedszkole Publiczne w Szczucinie.

II miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Szczucinie, Przedszkole Publiczne w Borkach i Oddział Przedszkolny w Zabrniu.

III miejsce - Przedszkole w Maniowie, Słupcu i Skrzynce.

Szkoły podstawowe:

 I miejsce - Szkoła Podstawowa w Szczucinie i Zabrniu.

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Maniowie i Słupcu.

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skrzynce i Borkach.

Gimnazja:

I miejsce -  Gimnazjum Szczucin i Radwan.

II miejsce – nie przyznano

III miejsce -  Gimnazjum Borki.

W programie artystycznym wystąpiły dzieci z przedszkola w Szczucinie i "Ochronki. Laureatom gratulujemy!