Rozpoczęła się wycinka drzew w Parku

W ubiegłym tygodniu w Parku Miejskim w Szczucinie rozpoczęła się wycinka drzew, które zostały zakwalifikowane jako drzewa chore, uschnięte lub zagrażające bezpieczeństwu. Gmina Szczucin po uzyskaniu odpowiedni zgód od Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków zleciła wykonanie prac firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.