„Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach Gminnych – 2016 etap II”


- Ogłoszenie o zamówieniu ( załącznik pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ( załącznik pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami w wersji edytowalnej ( załącznik doc)

- Dokumantacja Techniczna ( załącznik zip - do pobrania poniżej)

- Przedmiar robót ( załącznik zip)

- Załącznik Nr 8 Zestawienie dróg (załącznik pdf)Data publikacji: 28.09.2016
Przekazał do publikacji: Tomasz Prochazka
Opublikował: Daniel Puła