Sołtys - Józef First

W Radzie Sołeckiej pracować będą:

  • Robert Babiec,

  • Janusz Jabłoński,

  • Paweł Sroka,

  • Leszek Czub,

  • Grzegorz Hajduk,

  • Małgorzata Topór,

  • Krzysztof Kozaczka,

  • Jarosław Guzik.