Zagrożenie Powodziowe Powiatu Dąbrowskiego

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się 20 sierpnia br. z samorządowcami powiatu dąbrowskiego. Spotkanie odbyło się w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Tematem spotkania było zagrożenie powodziowe powiatu dąbrowskiego w kontekście powodzi z maj br. Spotkanie miało na celu podsumowanie tamtego trudnego okresu jak również wyciagnięcie wniosków dotyczących bezpieczeństwa powodziowego powiatu dąbrowskiego.

W kontekście bezpieczeństwa powodziowego mówimy o trzech obszarach działań: zapobieganiu, prowadzeniu akcji w trakcie powodzi oraz usuwaniu skutków powodziowych. Priorytetem jest to, aby skutecznie zapobiegać szkodom, aby region był dobrze przygotowany. Trzeba przy tym pamiętać, że każdy region ma swoją specyfikę i każda powódź jest inna. Inna jest powódź w górach, inna tutaj, na Powiślu Dąbrowskim. Niezmiennie w takich sytuacjach liczą się dobra koordynacja działań i sprawny przepływ informacji – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Posłowie Michał Wojtkiewicz oraz Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który przewodniczył spotkaniu, wicestarosta Krzysztof Bryk, Wójtowie i Burmistrzowie powiatu dąbrowskiego, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Następnie wojewoda udał się do miejscowości Suchy Grunt gm. Szczucin gdzie spotkał się z mieszkańcami. Głównym tematem spotkania była pomoc dla osób poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi.