Zakończono prace termomodernizacyjne budynków szkół w Szczucinie i Słupcu

W dniu 16 sierpnia 2016 roku   w Urzędzie Gminy Szczurowa, gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa i Wietrzychowice podpisały umowę partnerską o przystąpieniu do realizacji wspólnego projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.
Po pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o przyznaniu Gminie Szczurowa- liderowi wspólnego projektu, najwyższego w subregionie tarnowskim wsparcia finansowego, bo ponad 5 mln 360 tys. zł dofinansowania na kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach: Szczucin, Wietrzychowice, Borzęcin i Szczurowa, włodarze gmin 26-07-2017 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie otrzymali z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława Sorysa umowy na dofinansowanie.
Prace termomodernizacyjne budynków Szkoły Podstawowej w Szczucinie rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku, natomiast Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu w marcu 2018.
W obydwu szkołach termomodernizacja dobiegła końca. Termomodernizacja budynków oprócz walorów ekonomicznych i poprawy komfortu cieplnego wewnątrz obiektów przyczyniła się również do wydatnej poprawy stanu technicznego obiektów jak również znaczącego podniesienia estetyki budynków.
Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym ogrzewanie budynków będzie odbywało się w sposób mniej energochłonny. A co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie emisja do atmosfery szkodliwych produktów spalania surowców energetycznych. 
Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac we wszystkich gminach biorących udział w projekcie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  659.22 tony emisji równoważnej CO2.
Prace termomodernizacyjne zostały współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i stanowią część projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice”