Zaproszenie na posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Szczucinie

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 9 grudnia 2019 roku, o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

 

 Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 9 grudnia 2019 roku, o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

 

 Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 9 grudnia 2019 roku, o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 9 grudnia 2019 roku, o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.