Szczucin

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Foto - wydarzenia

Kalendarz wydarzeń promocyjnych
Miasta i Gminy Szczucin 2015 r.

Przejdz do kalendarza

 
Informacja w sprawie terminu i miejsca zebrań wiejskich w Gminie Szczucin w 2016 r.
 
I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad powstaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczucin”, w najbliższą sobotę - 6.02.2016 r. do drzwi Państwa domów zapukają pracownicy firmy Ecovidi (ankieterzy) w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania źródeł energii w gminie.Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory i pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin. Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego planu, który w przyszłości umożliwi gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów ograniczających emisję CO2. Pozyskane tą drogą dane służą tylko i wyłącznie do opracowania programu.


W załączeniu ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.
-pobierz

XIX MAŁOPOLSKA GIEŁDA AGROTURYSTYCZNA

W tym roku Giełda odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016r.
Podobnie jak w poprzednich latach Giełda odbędzie się na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada 46-54 w Krakowie.
Równocześnie w tym terminie na Terenia Kampusu odbywać się będą V Targi Ogrodnicze.
Godziny otwarcia Giełdy:
23 kwietnia w godz.10:00 – 18:00
24 kwietnia w godz. 9:00 – 16:00
   Organizatorami Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej są instytucje związane z rolnictwem i są to: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Partnerem Przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.
   Celem Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej jest przedstawienie ofert wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych połączonych z prezentacją lokalnej tradycji kulturowej i regionalnej danego obszaru, promocja agroturystyki jako sposobu aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku dla mieszkańców miast a także całego Województwa Małopolskiego.
Podczas Giełdy odbywają się imprezy towarzyszące, takie jak prezentacje gospodarstw agroturystycznych, kiermasze, wystawy rękodzieła ludowego, konkursy dla dzieci, wystawa zwierząt gospodarskich, degustacja potraw i napojów regionalnych, występy zespołów folklorystycznych oraz pokazy kulinarne.
Od kilku lat wspólnie z Giełdą odbywają się Targi Ogrodnicze. Głównym celem Targów Ogrodniczych jest przedstawienie ofert firm związanych z branżą ogrodniczą. W Targach zaplanowaliśmy m. in. wystawy firm szkółkarskich, nasienniczych, nawozowych, przedstawicieli środków ochrony roślin oraz firmy projektujące i zakładające ogrody, firmy zajmujące się sprzedażą profesjonalnego sprzętu ogrodniczego zarówno dla osób indywidualnych oraz firm.

Warunki uczestnictwa określa regulamin. czytaj więcej

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" - Edycja XI

Wzorem ubiegłego roku swojego laureata - najlepszą organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego wskażą też internauci. Okazją do tego jest głosowanie, które potrwa od 5 do 20 listopada 2015 r. na stronie internetowej www.gazetakrakowska.pl. Na swojego faworyta można oddać jeden głos w ciągu doby. Zachecamy do głosowania na Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Poniżej link do głosowania http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyt/karta/stowarzyszenie-samorzadow-powiatu-dabrowskiego,30106,1473528,t,id,kid.html

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9054478,krysztaly-soli-2015-wybierz-najlepsza-organizacje-pozarzadowa-malopolski,id,t.html?cookie=1
REPREZENTACJA POWIŚLA W PARLAMENCIE

Według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w niedzielę 25 października 2015 r. w ławach poselskich zasiądzie dwóch posłów z powiśla dąbrowskiego. Doskonałego wyniku w głosowaniu gratuluję panu Wiesławowi Krajewskiemu dotychczasowemu Radnemu Powiatu Dąbrowskiego oraz panu Władysławowi Kosiniakowi – Kamyszowi obecnemu Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Gratulacje składam również pochodzącemu ze Szczucina  kandydatowi na posła panu Michałowi Cieślakowi oraz kandydatowi na senatora panu Kazimierzowi Wiatrowi za uzyskanie wysokiego poparcia społeczeństwa pozwalającego na uzyskanie mandatów parlamentarnych.

      Serdecznie gratuluję


                                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin
                                                                                                                                       Andrzej Gorzkowicz

Opracowanie programu zabezpieczenia odpadów azbestowych na drogach – 2015

Realizując postanowienia  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” Gmina Szczucin wykonała w roku bieżącym Projekt pn.: „Opracowanie programu zabezpieczenia odpadów azbestowych na drogach - 2015”. Projekt stanowi kontynuację opracowanego, w latach 2001 – 2002 „Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin”, a dotyczy zabezpieczenia odcinków dróg zbudowanych m. in.  z odpadów zawierających azbest, o łącznej długości 4,993  km. Zakres Projektu objął następujące prace:
- inwentaryzację miejsc występowania odpadów azbestowych na drogach.
- wykonanie materiałów przedprojektowych dotyczących miejsc występowania odpadów azbestowych na drogach.
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej unieszkodliwiania odpadów azbestowych na drogach wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
- wykonanie przedmiarów robót.
- wykonanie kosztorysów inwestorskich

Wartość wykonanej dokumentacji zamknęła się w kwocie 64.853,09 zł, z czego kwota 64.800,00 zł stanowi dotację, uzyskaną przez Gminę w „Konkursie Azbest – 2015” organizowanym i finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniach od 23 września do 2 października 2015 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana będzie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.
W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,

kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej.
Jednocześnie Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że:
w dniach od 25 do 30 września 2015r. na terenie województwa podkarpackiego będzie przeprowadzone szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.w dniach od 25 września do 4 października 2015r. na terenie województwa świętokrzyskiego będzie przeprowadzone szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Ankieta

Złożenie wypełnionej ankiety ma na celu dokonanie inwentaryzacji  źródeł ciepła oraz ewentualnego uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Szczucin. Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie  ul. Wolności 3 lub u sołtysów. Termin złożenia ankiety do 15 października 2015 roku.

Kamera online -Widok na płytę "Rynku" Miasta Szczucin
Archiwum

Link do danych zawartych na stronie archiwum www.szczucin.pl

 
 
Urząd Miasta i Gminy  ul.Wolności 3,  33-230 Szczucin,  tel.146436278,  fax.146436490
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego